Direzione

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare transfluid® telefonicamente, via fax o e-mail.

Direttrice vendite / marketing: Stefanie Flaeper

Stefanie Flaeper

Direttrice
vendite / marketing

Lingue:

+49 29 72 / 97 15 10

+49 29 72 / 97 15 11

sflaeper@transfluid.de

Direttore produzione / finanze: Ludger Bludau

Ludger Bludau

Direttore
produzione / vendite

Lingue:

+49 29 72 / 97 15 16

+49 29 72 / 97 15 11

lbludau@transfluid.de

Direttore procettazione / produzione: Benedikt Hümmler

Benedikt Hümmler

Direttore
procettazione / produzione

Lingue:

+49 29 72 / 97 15 28

+49 29 72 / 97 15 11

bhuemmler@transfluid.de

Direttore acquisti / controlling: Burkhard Tigges

Burkhard Tigges

Direttore
acquisti / controlling / finanze

Lingue:

+49 29 72 / 97 15 0

+49 29 72 / 97 15 11

btigges@transfluid.de

transfluid®
Maschinenbau GmbH

Hünegräben 20-22
57392 Schmallenberg
Germania

sales@transfluid.de

+49 29 72 / 97 15 0

+49 29 72 / 97 15 11